fbpx

Vi er Admirate AS, og dette er vores persondatapolitik

Vores danske hjemmeside er: https://admirate.dk

Behandling af personoplysninger i Admirate AS.

Admirate AS er en udbyder af bureau- og konsulentydelser inden for vækst, marketing og annoncering. Privatlivets fred er vigtigt for os, og vi er bekymrede for, at de personoplysninger, vi modtager, behandles sikkert og i overensstemmelse med den gældende lovgivning om privatlivets fred. Her finder du information om, hvordan vi håndterer persondata, vi modtager. Denne erklæring kan være genstand for opdateringer og ændringer.

Når du er i kontakt med os, behandler vi personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik finder du information om, hvilke persondata der indsamles, hvorfor vi gør dette og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af ​​personoplysningerne.

1. Hvilken slags information indsamler vi, og hvorfor vi gør det

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger til forskellige formål afhængigt af, hvem du er, og hvordan vi kommer i kontakt med dig. Vi behandler personoplysninger som arbejdsgiver, som udbyder af tjenester, til markedsføringsformål og i forbindelse med besøg på vores hjemmeside, www.admirate.dk. Vi indsamler følgende personoplysninger til de formål, der er angivet her:

1. Kunde- og leverandøroplysninger: Følgende personoplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-mailadresse og telefonnummer. Behandlingen af ​​personoplysninger sker på grundlag af samtykke, for at opfylde en aftale eller efter en interesseafvejning (GDPR art. 6 nr. 1 litra a, b, c og f).

2. Personaleadministration: Følgende personoplysninger behandles: personoplysninger, lønoplysninger, evalueringer, oplysninger om pårørende, CV, certifikater og referencer. Behandlingen af ​​disse personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde ansættelseskontrakten eller behandle ansøgninger i en rekrutteringsproces (GDPR art. 6 nr. 1 litra a, b og c og art. 9 nr. 2 litra a og b)

3. Udsende markedsføring, nyhedsbreve og give information om vores forretning. Følgende personoplysninger behandles: Navn på kontaktperson, e-mailadresse, stillingsbetegnelse og telefonnummer. Behandlingen sker på baggrund af en aftale med dig (GDPR art. 6 nr. 1 a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke til opbevaring af dine kontaktoplysninger tilbage. Vi sletter derefter dine kontaktoplysninger fra mailinglisten til markedsføringsinitiativet og/eller nyhedsbrevet.

4. Svar på henvendelser, der kommer til os. Følgende personoplysninger behandles: navn, telefonnummer, e-mailadresse og eventuelle personoplysninger, der måtte følge af henvendelsen. Behandlingen af ​​personoplysninger sker på baggrund af en aftale med dig eller på baggrund af en interesseafvejning (GDPR art. 6 nr. 1 a, b og f). Vi har overvejet det, så det ofte er nødvendigt for, at vi kan hjælpe dig med det, du undrer dig over.

5. Webanalyse og cookies. Oplysninger om brug af vores hjemmeside www.admirate.dk behandles i overensstemmelse med vores cookieerklæring, som du kan finde her.

2. Videregivelse af personoplysninger til andre

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, medmindre der er et juridisk grundlag for en sådan videregivelse. Eksempler på et sådant grundlag vil typisk være en aftale med dig eller et retsgrundlag, der kræver, at vi videregiver oplysningerne. Vi bruger databehandlere til at indsamle, opbevare eller på anden måde behandle personoplysninger på vores vegne. I sådanne tilfælde har vi indgået databehandleraftaler for at sikre informationssikkerheden i alle faser af behandlingen. Al behandling af personoplysninger, som vi foretager, foregår inden for EU/EØS-området. Overførsel til et tredjeland uden for EU/EØS uden et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau vil kun finde sted, hvis de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er truffet, herunder bindende forretningsregler eller indgåelse af EU-standardkontraktklausuler.

3. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger hos os, så længe det er nødvendigt for det formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet. Det betyder for eksempel, at persondata, som vi behandler på baggrund af dit samtykke, slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Personoplysninger, vi behandler for at opfylde en aftale med dig, slettes, når aftalen er opfyldt, og alle forpligtelser, der følger af kontraktforholdet, er opfyldt. Vi er forpligtet til at opbevare nogle oplysninger i en vis periode. Oplysningerne slettes derefter, når opbevaringsperioden er udløbet.

4. Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

Du har ret til at kræve indsigt, rettelse eller sletning af de personoplysninger, vi behandler om dig. Du har også ret til at kræve begrænset behandling, gøre indsigelse mod behandlingen og kræve ret til dataportabilitet. Du kan læse mere om indholdet af disse rettigheder på. For at udøve dine rettigheder skal du kontakte os skriftligt. Vi vil besvare din henvendelse til os hurtigst muligt og senest inden for 30 dage. Vi kan bede dig om at bekræfte din identitet eller give yderligere oplysninger.